dilluns, 13 de novembre de 2017

Convocatòria d'Assemblea General Ordinària: dimecres 22 de novembre de 2017

La Junta Directiva de l’AMPA de Institut Doctor Puigvert us convoca a  l’Assemblea General Ordinària que tindrà lloc el proper dia 22 de novembre de 2017, a la Biblioteca del centre,  a les 19:00 hores en primera convocatòria i a les 19:15 h, en segona convocatòria, amb el següent ordre del dia:

  • Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de l’assemblea anterior.
  • Presentació als socis i sòcies, de la memòria descriptiva degener a agost del 2017 i aprovació, si escau.
  • Presentació als socis i sòcies, de la liquidació pressupostària degener a agost del 2017 i aprovació, si escau.
  • Presentació i aprovació, si escau, dels pressupostos del curs 2017-2018.
  • Precs i preguntes.

Així mateix, convoca Assemblea General Extraordinària de Socis
i Sòcies, en finalitzar l’Assemblea General Ordinària, amb el següent
ordre del dia:

  • Elecció del nou càrrec de Vicesecretari/Vicesecretària de Junta
  • Precs i preguntes.

Els interessats i interessades, ho manifestaran el mateix dia, i es
farà l’elecció entre els candidats i candidates.
En acabar la reunió s’oferirà un petit refrigeri.

Junta Directiva AMPA
Institut Doctor Puigvert

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada