Organització

Junta de l'AMPA

Membres i colaboradors:
  • Presidenta:   Sandra Alcón
  • Vice-presidenta: Lola García
  • Secretari:    Juanma Salvadó
  • Tresorera:    Mercedes Aguilar
  • Vocals:    Imma Rueda, Yolanda Pérez, Eva Fernández
  • Colaboradors:  Sara Bertrán, Susana Carrasco, Charo


  • Responsable de l'organització i seguiment d'extraescolars:  Sandra Alcón
  • Responsables de comunicació: Imma Rueda, Eva Fernández i Juanma Salvadó