Què fem

Participem en la gestió de l'escola
 • Consell Escolar i les seves comissions.
 • Ens coordinem mensualment amb l'Equip Directiu del centre i, entre d'altres temes, treballem conjuntament en la MILLORA DE LA QUALITAT per a obtenir un millor rendiment escolar.
 • Fem aportacions econòmiques per atendre i millorar la infraestructura de l'Institut.
 • Organitzem classes de reforç amb l'objectiu de millorar el rendiment escolar dels alumnes.
A més
 • Col·laborem amb l'Associació d'Alumnes.
 • Col·laborem i donem suport a l'Associació Esportiva de l'Institut.
 • Col·laborem en la distribució de llibres de text.
 • Subvencionem tallers, activitats culturals, viatges de fi d'estudis de primer de Batxillerat, Proves Cangur, Festa de les Orles, fesrta de Sant Jordi, festa de fi de curs, etc.
 • Promovem activitats de formació de mares i pares, des de la vessant cultural i en educació familiar.
 • Formem part de la Coordinadora d'Ampas d'Escoles i d'Instituts del Districte.
 • Promovem activitas extraescolars per a mares, pares i alummnes.
Reunions de la Junta
 • La Junta de l'AMPA ens reunim una vegada al mes.
 • La Junta de l'AMPA ens reuneix peròdicament amb l'Equip Directiu del centre.
 • L'AMPA està federada a la   FAPAES (Federació d'Associacions de Pares d'Alumnes d'Ensenyament Secundari de Catalunya).